VILIUS NAUJIKAS–SĖLIŲ ŽEMĖS VAIKAS

       (Sėliams, kitiems lietuviams ir pasauliui)

VILIUS NAUJIKAS–CHILD OF SELIU LAND

KAS YRA TAI,

KAD PRIE SENŲ PALAIMINGŲ PAKRANČIŲ

TAIP PRIKAUSTO MANE, KAD LABIAU JAS

MYLIU AŠ NEI SAVO TĖVYNĘ?

              Friedrich Hiolderlin

O ŠVELNŪS VĖJAI! PIETŲ PASIUNTINIAI!

  IR TU SU TOPOLIAIS SAVAIS, MIELOJI UPE!

    BANGUOJANTYS KALNAI! VIRŠŪNĖS

      SAULĖJE JŪS VISOS! TAI VĖLEI JŪS!

                             Friedrich Hiolderlin

 

RAMI VIETELE! SAPNUOSE MATYTA

  PASIILGUSIO BEVILTIŠKOM DIENOM,

    TU NAME, DRAUGAI JŪS,  KUR ŽAIDĖM,

       MEDŽIAI ANT KALNELIO, JŪS MANIEJI!

                                Friedrich Hiolderlin

SUDIEV TAU, JAUNYSTE, JŪS, MEILĖS TAKAI

  ROŽĖTI, KELEIVIO TAKAI VISI JŪS,

    SUDIEV! PRIIMK IR PALAIMINK

      TĖVIŠKĖS DANGAU, MAN GYVENIMĄ VĖL!

                                   Friedrich Hiolderlin

Ateik, švelnusis miege! Per daug širdis

  Jau troško; bet užgesi, jaunyste, tu

    Su nerimu ir su svajonėm!

      Tyliajai rimčiai yra senatvė.


              • Friedrich HiolderlinJonas Vizbaras
Liaudies meistras skulptorius Jonas Vizbaras

Svetainė tvarkoma LINUX MINT operacinėje sistemoje REKONG naršyklės pagalba

NAUJIENOS:

Jonas Minkevičius ir Skapiškio teatras ,,Stebulė" pas Vilniaus kupiškėnus

Moto žygis  po centr. ir šiaurinį  Tian Šanį 1979 m.

Moto  žygis iš Sajanų į Altajų 1976m.

Moto žygis iš vakarų Tian Šanio į centrinį ir vidurinį 1975m.

Moto žygis iš  vakarų Altajaus į centrinį 1974 m.

Moto žygis po Buriatiją, Chakasiją, Tuvą, Olchono salą 1973 m.

Moto žygis  po Tian Šanį 1972 m.

JŪSŲ SIELOS DŽIAUGSMUI:

KALNUOS JOŠINO AŠ KLAJOJAU ILGAI ILGAI...

DEBESĖLIS APGAVO MANE

ŽIEDUOTA VYŠNIA APSIMETĘS.

                   Macua Basio

 

BIČIULI, NEPRAMIEGOK PAGIRIOMIS

IR ANTRO RYTO PAVASARIO,

NELYGINANT GĖLĖ, GRAŽAUS!

                     Macua Basio

AŠ SVEČIAS VYŠNIŲ ŽYDINČIŲ

BUVAU NEI DAUG, NEI MAŽAI,–

DVIDEŠIMT DIENŲ LAIMINGŲ.

                     Macua Basio

KAI AŠ BERNIUKAS BUVAU,

DAŽNAI GELBĖDAVO DIEVAS MANE

NUO RIKSMO ŽMONIŲ IR RYKŠČIŲ,

AŠ ŽAISDAVAU LAIMINGAS, RAMUS

SU GĖLĖMIS GIRAITĖS.

IR DANGAUS DVELKSMAI

ŽAISDAVO SU MANIMI.

                  Friedrich Hiolderlin

 

Dvasia veržės aukštyn, meilė traukė

Grakščiai ją žemyn! Kančia lenkė valdingai;

Taip prabėgęs aš būvio vingius,

Grįžtu, iš kur atėjau.

           Friedrich Hiolderlin

Puikioji saule,leiskis! Jie niekino

Šventumą tavo, jie nepamatė net,

Kaip tyliai, skaidriai ir didingai

Vargdieniui žmogui patekėjai tu.

               Friedrich Hiolderlin

Nuoširdžiai dėkoju Vytautui Varškevičiui, Levui Mileriui, Kęstučiui Žuromskui

ir JIMDO komandai iš Hamburgo be kurių reikšmingos ir savalaikės pagalbos ši svetainė nebūtų išvydusi pasaulio.

        Vilius Naujikas